Rīki

Kontrolsaraksts

Laiks
Budžets
Pieredze un zināšanas par kopradi
Dalībnieku digitālās prasmes
Dalībnieku skaits
Dalībnieku grupas

Kontrolsaraksts ir to vienumu saraksts, kas jāpārbauda, jāverificē vai jāveic aktivitātes laikā. Jūs varat izmantot kontrolsarakstu, lai identificētu arī dažādus informācijas avotus, kas jāanalizē, lai noteiktu klientu vajadzības.