Pārveides projekta izmaiņu ieviešana:

Izmaiņu ieviešanas fāzē jāizstrādā Izmaiņu ieviešanas plāns, jāveic uzlabojumi un izmaiņas pakalpojumā un jāinformē pakalpojuma lietotāji par paveikto. 

Izmaiņu ieviešanas plānošana

Balstoties uz iepriekšējo fāžu darba rezultātiem, Pārveides projekta vadības grupa var uzsākt izmaiņu ieviešanas plānošanu un izstrādāt Izmaiņu ieviešanas plānu. To iespējams veidot, atbilstoši institūcijā pastāvošajai praksei vai, izmantojor rīku "Izmaiņu ieviešanas plāns". Rekomendējams izmantot plānu kā kontroles un uzraudzības instrumentu visā izmaiņu ieviešanas gaitā. 

Izmaiņu ieviešanas process

Izmaiņu ieviešanas process sevī ietver:

1. Izmaiņu ieviešanas plānošanu

2. Institūcijas sagatavošanu izmaiņām - darbinieku informēšanu, apmācības u.c. 

3. Izmaiņu ieviešanu

4. Regulāras izmaiņu ieviešanas procesa kontroles un uzraudzību

5. Risinājuma uzstādīšanu vai pabeigšanu

6. Testēšanu - ar nelielu lietotāju grupu, ja iespējams

7. Uzlabojumu veikšanu, ja nepieciešams

8. Risinājuma pilnīgu ieviešanu

9. Lietotāju informēšanu

 

Komunikācija ar lietotāju

Lai lietotāji spētu pielāgoties izmaiņām pakalpojumā, pēc izmaiņu ieviešanas nepieciešams nodrošināt pietiekamu informāciju lietotājiem par jaunumiem un izmaiņām pakalpojumā. Īpašu pateicību izsakiet tiem lietotājiem, kas iesaistījās pakalpojuma pārveides procesos. Informāciju lietotājiem formulējiet un noformējiet pēc iespējas vieglākā un vienkāršākā veidā.