Rīki

"Apgrieztā domāšana"

KOPSAVILKUMS

Laiks: 1-1,5h plānošanai, 1-1,5h vienai “apgrieztās domāšanas” metodes sesijai

Nepieciešams: moderators, “apgrieztās domāšanas” sesijas plāns, tāfele, rakstāmpiederumi, papīrs u.c.

Dalībnieki: Pārveides projekta vadības grupa, citas iesaistītās puses, moderators (var būt no Pārveides projekta vadības grupas)

Rezultāts: idejas pakalpojuma vai to elementu pārveidei

 

APRAKSTS

Mērķis un pielietojums: radīt pēc iespējas lielāku skaitu pakalpojuma pārveides ideju, no kurām efektīvākās un lietderīgākās tiks noteiktas nākamajās pakalpojuma pārveides stadijās

 

Realizācijas process:

  1. Nosakiet, kas no Pārveides projekta vadības grupas būs moderators. Moderatoram jāvada process, tas var būt pārveides projekta vadītājs vai kāds cits, kam ir šāda veida pieredze un prasmes.
  2. Izplānojiet “apgrieztās domāšanas” sesiju tās veiksmīgai norisei. Izvērtējiet, vai sākumā nepieciešama prezentācija vai īss izklāsts dalībniekiem par ieskatiem lietotāju viedokļos. Ja dalībnieku vidū ir darbinieki no citiem departamentiem vai institūcijām, īss izklāsts dalībniekiem par ieskatiem lietotāju viedokļos ir obligāti nepieciešams. Prezentējiet galvenos secinājumus un lietotāju izpētes procesos identificētās problēmas. Definējiet, kuras no tām tiks izskatītas šajā sesijā.

 

  1. Uzdodiet jautājumus, kas ir ar pretēju būtību, piemēram:

 

Jautājuma: "Kā es varu atrisināt vai novērst šo problēmu?" vietā

pajautājiet: "Kā es varētu izraisīt problēmu?"

Jautājuma "Kā sasniegt šos rezultātus?" vietā

pajautājiet: "Kā es varētu panākt pretēju efektu?"

 

  1. Dodiet dalībniekiem laiku, lai noformulētu atbilžu idejas un tad aiciniet tās izteikt. Moderators var pierakstīt idejas uz tāfeles.
  2. Pārrunājiet ar dalībniekiem, kuras no idejām ievērojami pasliktinātu situāciju, izceliet tās. Moderators šajā stadijā veicina diskusiju, kopīgi grupā rodot arī iespējamos pozitīvos risinājumus un pārveides idejas, kuras turpināt attīstīt citās ideju sesijās.
  3. Sesijas gala rezultātā jāiegūst izpratne par iespējamajiem negatīvajiem scenārijiem un to pārveides ideju saraksts, kas varētu atrisināt sākotnēji definētos problēmjautājumus. Pārveides ideju novērtēšana tiks veikta nākamajā stadijā.

 

Jāņem vērā:

Pielietojot šo metodi, rezultātā varētu tikt sasniegts mazāks pakalpojuma pārveides ideju skaits nekā, pielietojot citas metodes, tāpēc ieteicams neizmantot šo kā vienīgo ideju ģenerēšanas metodi, bet gan kombinēt to ar citām. Šīs metodes priekšrocība ir sliktāko iespējamo gadījumu scenāriju apzināšana.