Metodes

Prāta vētra

Laiks
Budžets
Pieredze un zināšanas par kopradi
Dalībnieku digitālās prasmes
Dalībnieku skaits
Dalībnieku grupas

Apraksts

Prāta vētra ir metode daudzu ideju ģenerēšanai. No liela skaitu ideju iespējams izvēlēties perspektīvākās, tai skaitā gan iepriekšparedzamas, gan negaidītas un iepriekš neparedzētas idejas.

Jāņem vērā, ka nav sliktu ideju - ikviena prāta vētrā izskanējusī ideja ir jāizvērtē. Prāta vētras mērķis ir nevis radīt ideālo ideju, bet radīt pēc iespējas vairāk ideju, kā arī nostiprināt sadarbību un atvērtību jauniem risinājumiem. Prāta vētru var veikt gan iekšēji komandā, gan ar pakalpojuma lietotājiem vai sadarbības partneriem.

Kāpēc

Lai identificētu jaunas, nestandarta iespējas un risinājumus. Lai ģenerētu lielu skaitu jaunu ideju.

Padomi

  • Esiet atbalstoši pret traku, nestandarta, jaunu ideju paušanu atvērtā un brīvā atmosfērā.
  • Kombinējiet un pārveidojiet izskanējušās idejas (1+1=3).
  • Skaidri definējiet risināmo problēmu vai jautājumu.
  • Atturieties no kritikas.

Izpilde

Sāciet prāta vētru, radot tik daudz jaunu ideju, cik iespējams. Veiksmīgā prāta vētras sesijā 60 minūtēs iespējams izdomāt līdz pat 100 idejām. Esiet radoši un strādājiet ātri, nekritizējiet un nevērtējiet. Radiet atmosfēru, kurā ikviens var droši paust savu ideju un pārējie var to attīstīt tālāk.

Atbalstiet radošu un traku ideju paušanu. Attīstiet izteiktās idejas, bet pieturieties pie prāta vētras temata. Izvairieties no vairākām sarunām vienlaikus - katrs velta uzmanību otra teiktajam.

Uzrakstiet izteiktās idejas uz piezīmju lapiņām un izvietojot tās uz sienas vai tāfeles. Beidziet prāta vētru, strukturējot un novērtējot paustās idejas.