Metodes

Projektēšanas principi

Laiks
Budžets
Pieredze un zināšanas par kopradi
Dalībnieku digitālās prasmes
Dalībnieku skaits
Dalībnieku grupas

Apraksts

Projektēšanas principi nav specifiski vienam koprades projektam. Tie būtu jāformulē vispārīgi, lai iekļautu visu pakalpojumu dizainu.

Kāpēc

Palīdzēt un iedvesmot uzlabot (digitālos) pakalpojumus, lai saglabātu galalietotāja perspektīvu.

Izmantot tās kā vienotu sākuma punktu visām saistītajām darbībām, lai nodrošinātu konsekventu īstenošanu.

Padomi

  • Sāciet ar lietotāju, nevis valsts pārvaldes vajadzību identificēšanu.
  • Dariet mazāk.
  • Izmantojiet datus.
  • Dariet grūto darbu, lai radītu vienkāršu rezultātu.
  • Veiciet iterācijas (atkārtojiet). Tad vēlreiz atkārtojiet.
  • Tas ir domāts visiem.
  • Izprotiet kontekstu.
  • Veidojiet digitālos pakalpojumus, nevis tīmekļa vietnes.
  • Esiet konsekventi, nevis vienveidīgi.
  • Padariet lietas atvērtākas: tas visu uzlabo.

Izpilde

Formulējiet šos principus, pamatojoties uz jūsu organizācijas prasībām.

Svarīgākais – sāciet ar vajadzībām.

Apvienotās Karalistes un Austrālijas valdību tīmekļa vietnēs sniegti lieliski norādījumi un noderīgi piemēri (sk. saiti sadaļā Resursi).