Metodes

Netipiskais un tipiskais lietotājs

Laiks
Budžets
Pieredze un zināšanas par kopradi
Dalībnieku digitālās prasmes
Dalībnieku skaits
Dalībnieku grupas

Apraksts

Rekrutējot dalībniekus intervijām vai fokusgrupu diskusijām, izlasē iekļaujiet gan tipiskos pakalpojuma lietotājus, gan iedzīvotājus, kuri noteiktu kritēriju dēļ varētu tikt definēti kā netipiskie klienti vai klienti ar nestandarta vajadzībām. Ja pakalpojums tiks izveidots tā, lai arī netipisks lietotājs var to ērti saņemt, arī tipiskie lietotāji to varēs lietot.

Diskusija ar nestandarta pakalpojuma lietotājiem var sniegt jaunas zināšanas par pakalpojuma pilnveidi.

Kāpēc

Lai sniegtu pakalpojumu, kas der visām lietotāju grupām, izpētē jāiekļauj gan tipiskie lietotāji, gan lietotāji ar nestandarta situāciju/vajadzībām.

Izpilde

Definējiet cilvēkus, kam jūsu pakalpojums būtu nepieciešams. Netipiskie gadījumi var būt atšķirīgi un daudzveidīgi. Iespējams, jums būs nepieciešams uzzināt pieredzi / vajadzības no vientuļa cilvēka vai no plašas ģimenes ar lielu atbalsta loku. Varbūt izlasē jāiekļauj gan bērni, gan veci cilvēki. Izpētē iekļaujiet gan sievietes, gan vīriešus. Katra grupa var sniegt atšķirīgu ieskatu par jūsu pakalpojumu.

Prasiet netipiskiem lietotājiem, kā viņi pieteiktos un saņemtu jūsu pakalpojumu. Noskaidrojiet, vai ko līdzīgu viņi izmanto jau tagad un vai esošie risinājumi apmierina viņu vajadzības.

Izmantojiet dažādus kontaktus, kā sazināties ar lietotājiem ar nestandarta vajadzībām, piemēram, vērsieties NVO.

Esiet iejūtīgs saziņā ar iedzīvotāju grupām, kuru vajadzības parasti netiek pētītas.