Metodes

Auditorijas definēšana

Laiks
Budžets
Pieredze un zināšanas par kopradi
Dalībnieku digitālās prasmes
Dalībnieku skaits
Dalībnieku grupas

Apraksts

Auditorijas definēšana ir nepieciešama, lai identificētu tās iedzīvotāju grupas, kurām būs paredzēts jūsu pakalpojums. Pirms padziļinātas izpētes vai pakalpojuma ieviešanas ir jānoskaidro, kam tas būs nepieciešams vai obligāti izmantojams.

Auditorijas definēšanas gaitā tiek noskaidrotas arī mērķauditorijas vajadzības un pakalpojuma sniegšanas konteksts.

Kāpēc

Lietotāja identificēšana jau pašā sākumā palīdz pilnveidot pakalpojumu.

Padomi

  • Izvairieties no ierobežotas cilvēku grupu definēšanas (piemēram, definējot tikai "tipiskākos" lietotājus).
  • Izvērtējiet, vai jūsu pakalpojumu lietos arī tādas grupas kā valsts un pašvaldību iestādes, NVO, uzņēmēji u.tml.

Izpilde

Rakstiski fiksējiet cilvēkus vai grupas, kurus tieši ietekmē jūsu pakalpojums. Vai jūs izstrādājat pakalpojumu ģimenēm ar bērniem? Zemniekiem? Citai grupai?

Pierakstiet katru lietotāju grupu uz piezīmju lapiņas un izvietojot tās tādējādi, lai ir skaidri redzamas visiem dalībniekiem, ja sava pakalpojuma auditorijas definēšanu veicat grupā.

Pievienojiet lietotāju sarakstam arī tādas grupas, kuras netieši skar jūsu pakalpojums. Apsveriet, kā šis pakalpojums ietekmēs citas grupas.

Ranžējiet vai sakārtojiet izveidotās piezīmju lapiņas pēc jūsu izvēlētiem kritērijiem.