Metodes

Kartīšu kārtošana

Laiks
Budžets
Pieredze un zināšanas par kopradi
Dalībnieku digitālās prasmes
Dalībnieku skaits
Dalībnieku grupas

Apraksts

Kartīšu kārtošana ir viegla un ātra metode, lai uzsāktu sarunu par lietotāju vajadzībām. Kārtojot kartīšu kopumu lietotājam nozīmīgās grupās, kurā uz katras kartītes ir atainots noteikts saturs, iespējams saprast lietotāju subjektīvās vajadzības.

Kartīšu kārtošanā jāiesaista no diviem līdz desmit dalībniekiem.

Kāpēc

Kartīšu kārtošana ir vienkārša, ticama un lēta metode, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par jūsu pakalpojumu. Metode ir ērti izmantojama tad, ja mērķauditorijas būtiski atšķiras.

Padomi

  • Kartīšu kārtošanas procesā dalībnieki var paši definēt kartīšu grupas vai tematus, bet iespējams kartīšu kārtošanu veikt pēc iepriekš definētiem kritērijiem (tēmām, tematiem).
  • Kartīšu kārtošanu var veikt gan uz vietas ar papīra kartītēm, gan attālināti digitālā veidā.
  • Kartīšu kopā iekļaujiet kartītes gan ar vispārīgām, gan konkrētām idejām.

 

Izpilde

1. Uztaisiet kartīšu kopu:

  • apkopojiet visas idejas, aspektus, attēlus u.tml., kas ir jāsortē un izprintējiet uz nelielām kartītēm,
  • uz katras kartītes attēlojiet vienu vārdu vai attēlu, kas ir viegli saprotams,
  • atsevišķām grupām, piemēram, ar atšķirīgu dzimto valodu, ērtāk lietot kartītes ar attēliem.

2. Lūdziet dalībniekus apkopot kartītes grupās vai pēc to prioritātes. Dalībnieki to var darīt vienatnē vai grupās.

Šai metodei ir iespējamas variācijas - jūs varat lūgt dalībniekus sakārtot kartītes pēc pašu noteiktiem kritērijiem vai piedāvājiet viņiem noteiktu scenāriju, piemēram, kā viņi kārtotu kartītes, ja viņiem būtu vairāk finanšu līdzekļu, viņi dzīvotu pilsētā/laukos u.tml.