Metodes

Aptauja

Laiks
Budžets
Pieredze un zināšanas par kopradi
Dalībnieku digitālās prasmes
Dalībnieku skaits
Dalībnieku grupas

Apraksts

Aptaujas ir kvantitatīva datu vākšanas metode, apkopojot informāciju no liela dalībnieku skaita. Aptaujās var izmantot gan tiešās intervijas, kad intervētājs intervē respondentu, gan pašaizpildāmās anketas tiešsaistes vai papīra formā, kad respondents pats aizpilda aptaujas anketu.

Kāpēc

 

Viegli analizēt. Iespējams aptvert plašu respondentu izlasi ar salīdzinoši nelielām izmaksām. Viegli organizēt. Atpazīstama metode. Viegli aizpildāma. Pašaizpildāmās anketas var tikt izmantotas, aptaujājot par sensitīviem tematiem, kā arī respondentam iespēja sniegt atbildes sev ērtā laikā.

 

Padomi:

  Ievērojiet vispārpieņemtās standarta procedūras.

Uzdodiet jautājumus pēc kārtas pa vienam.

Jautājiet pēc iespējas vienkārši. Izvairieties no sarežģītiem jautājumiem.

Pielāgojiet jautājumu stilu mērķauditorijai.

•Izvairieties no slēgtiem jautājumiem ar nepilnīgu iespējamo atbilžu kopumu.

Izvairieties no garām anketām (> 35 jautājumiem).

Uzdodiet gan atvērtos jautājumus (bez atbilžu variantiem), gan slēgtos jautājumus (ar atbilžu variantiem).