Metodes

Intervija

Laiks
Budžets
Pieredze un zināšanas par kopradi
Dalībnieku digitālās prasmes
Dalībnieku skaits
Dalībnieku grupas

Apraksts

Intervijas ir veids, kā sazināties ar cilvēkiem un dzirdēt, kā viņi apraksta savu pieredzi savos vārdos. Runāšana ar cilvēkiem par viņu ikdienas dzīvi var palīdzēt jums definēt un aprakstīt problēmas, ar kurām viņi saskaras, izprast viņu vidi, un saprast veidus, kā jūs varat sasniegt sev nepieciešamo iedzīvotāju grupu.

Pētījuma dati tiek iegūti no tā, ko cilvēki stāsta pētniekam par to, ko viņi dara, kam viņi tic un kādi ir viņu uzskati. Līdz ar to jāņem vērā, ka iegūtā informācija ir subjektīva un objektīvam skatam varētu būt nepieciešams izpēti papildināt ar citām metodēm.

 

Kāpēc

Intervijas izmanto, lai iegūtu padziļinātu izpratni par pētāmo tēmu un cilvēkiem. Intervijās tiek iegūti detalizēti, nestrukturēti dati no ierobežota cilvēku skaita.

 

Padomi

  • Veiciet intervijas jūsu izpētes projekta sākumā un apsveriet, vai vēlākajos ieviešanas un uzturēšanas posmos ir nepieciešams veikt papildus intervijas, lai validētu iepriekš gūtos secinājumus.
  • Ja iespējams, veiciet intervijas cilvēkam ierastā vidē.
  • Izmantojiet anketu kā vadlīnijas, bet ne kā striktu intervijas vadīšanas rīku. Pieturieties pie intervijas tēmas, bet esiet atvērti nepieciešamībai uzdot papildus jautājumus.
  • Ja īstenojat projektu, kurā tiek izmantotas dažādas metodes, intervijas veiciet pirms kvantitatīvajām izpētes metodēm, piemēram, anketēšanas. Interviju rezultāti palīdzēs definēt citas metodes.

Izpilde

Vienu interviju ieteicams apmeklēt ne vairāk kā trīs pētniekiem vai iestādes pārstāvjiem.  Katram dalībniekam ir noteikta loma intervijā - intervētājs, piezīmju veicējs, fotogrāfētājs (ja nepieciešams).

Sagatavojiet daļēji strukturētu jautājumu vai apspriežamo tēmu sarakstu. Sāciet ar vispārīgiem jautājumiem, piemēram, par intervējamā paradumiem un tad uzdodiet konkrētus jautājumus par intervijas tēmu.

Uzmanīgi klausieties intervējamajā, ņemiet vērā arī neverbālos signālus un, ja nepieciešams, uzdodiet papildus jautājumus pēc viņu atbildēm.

Rūpīgi pierakstiet intervējamā atbildes vai ar iepriekšēju atļauju veiciet audio vai video ierakstu. Veiciet piezīmes.

Ja intervijā piedalās tulks, lūdzu, pārliecinieties, ka tulks saprot, ka jums ir nepieciešamas precīzas atbildes, nevis atstāsts.

Intervējamā atbildes ir tikai viens informācijas avots. Ņemiet vērā arī viņa ķermeņa valodu un intervijas kontekstu.