Metodes

Fokusgrupa

Laiks
Budžets
Pieredze un zināšanas par kopradi
Dalībnieku digitālās prasmes
Dalībnieku skaits
Dalībnieku grupas

Apraksts

Fokusgrupa ir neliela, bet demogrāfiski daudzveidīga cilvēku grupa, kuras viedoklis tiek pētīts, piemēram, tirgus pētījumos vai politiskā analīzē diskusijās par jaunu produktu vai ko citu, lai noteiktu reakcijas, ko var sagaidīt no lielāka iedzīvotāju skaita. Fokusgrupa parasti sastāv no 6 līdz 12 dalībniekiem, kuru diskusiju vada moderators.

Fokusgrupu diskusijas ir kvalitatīvs pētījums, kurā cilvēku grupai vai grupām tiek jautāts par viņu uztveri, uzskatiem un attieksmi pret pētāmo objektu vai parādību, t.i., produktu, pakalpojumu, jēdzienu, reklāmu, ideju, iepakojumu utt. Jautājumi diskusijā tiek uzdoti interaktīvā formā, lai dalībnieki var brīvi sarunāties ar citiem grupas dalībniekiem un paust savu viedokli.

Kāpēc

Fokusgrupas nesniedz tik detalizētu ieskatu kā individuālas intervijas ar iedzīvotājiem vai pakalpojuma klientiem, bet sniedz ieskatu, kā domā plašāka cilvēku grupa. Fokusgrupas palīdz identificēt klientu vajadzības un ekspektācijas un uzzināt dažādus viedokļus par pētāmo problēmu (pakalpojumu, produktu utt.).

 

Padomi

 • Noskaidrojiet ikviena fokusgrupas dalībnieka viedokli, uzklausiet dažādus uzskatus un stratēģiski izvērtējiet dalībnieku sastāvu fokusgrupā.
 • Izvēlieties  pētāmo grupu (pakalpojuma lietotāji, potenciālie klienti u.c.) un neitrālu norises vietu.
 • Ņemiet vērā, ka fokusgrupas rezultātus nevar vispārināt uz visiem klientiem vai iedzīvotājiem.
 • Ņemiet vērā, ka fokusgrupas dalībnieki var iespaidot viens otra viedokli.
 • Ņemiet vērā, ka fokusgrupa noris ārpus dalībnieku ierastās vides, kas var mainīt to uzvedību vai viedokli.

Izpilde

 

1. Sagatavošanās fokusgrupu diskusijai

 • Sagatavojieties rūpīgi - iepriekš definējiet vēlamo diskusijas rezultātu (fokusgrupas mērķi) un izvēlieties atbilstošas metodes, kā noskaidrot jums nepieciešamo informāciju.
 • Sagatavojiet jautājumus pirms fokusgrupas diskusijas.
 • Izvēlieties norises vietu, kas ir neitrāla un pieejama visiem dalībniekiem.
 • Rekrutējiet dalībniekus. Nosakiet, kāda grupa jums ir nepieciešama. Jo specifiskāks pētījuma mērķis, jo specifiskāka var būt diskusijas dalībnieku grupa.
 • Uzaiciniet dalībniekus laicīgi un saņemiet viņu apstiprinājumu par dalību. Atgādiniet dalībniekiem par diskusiju. Ņemiet vērā - ne visi, kas apstiprinājuši savu dalību, ieradīsies.
 • Pirms fokusgrupas norises izmēģiniet to ar saviem kolēģiem, lai saprastu, kā formulēt jautājumus dalībniekiem.

 

2. Fokusgrupas diskusijas norise

 • Dalībniekiem jābūt pie viena galda.
 • Izskaidrojiet dalībniekiem fokusgrupas mērķi un norisi.
 • Tikai viens cilvēks - moderators vada diskusiju un uzdod jautājumus. Citi komandas dalībnieki var veikt pierakstus, bet ieteicams veikt audio vai video ierakstu, iepriekš saņemot dalībnieku piekrišanu.
 • Pirmais jautājums jāuzdod tā, lai iedrošinātu cilvēkus piedalīties diskusijā.
 • Moderators uzdod jautājumus, precizē atbildes un iedrošina dalībniekus skaidri raksturot viņu vēlmes, motivāciju un vajadzības. Ja nepieciešams, moderators uzdod papildus jautājumus.
 • Moderators seko līdzi grupas dinamikai un iedrošina visus izteikties, izvairoties no situācijas, kad viedokli pauž tikai aktīvākie dalībnieki. Piemēram, moderators vēršas pie dalībnieka, uzdodot jautājumu konkrēti viņam/viņai vai nedaudz ierobežo aktīvāko dalībnieku izteikšanos.

 

3. Rezultātu analīze

 • Apkopojiet un analizējiet rezultātus pēc iespējas ātrāk pēc fokusgrupas norises.
 • Apkopojiet galvenos secinājumus.
 • Ja nepieciešama detalizētāka analīze par fokusgrupu tēmu vai noteiktiem aspektiem, veiciet papildus fokusgrupas vai papildiniet izpēti ar intervijām.