Pakalpojumu pārveides īstenošana:

Pakalpojumu pārveides īstenošana ir otrais posms valsts pārvaldes pakalpojumu pārveidei institūcijā. 

Šajā posmā nepieciešams veikt:

1. lietotāju un to vajadzību izpēti

2. izmaiņu tvēruma precizēšanu un pārveides ideju ģenerēšanu

3. pārveides projekta izmaiņu sagatavošanu un prototipēšanu

4. izmaiņu ieviešanu

Šis ir pakalpojumu pārveides procesa apjomīgākais posms, un tā sākumā nav zināms izmaiņu ieviešanas fāzes ilgums, kas tiks noteikts Pārveides projekta izmaiņu sagatavošanas fāzes rezultātā.