Datu aizsardzība un privātums

 • Darbības apraksts: kad valsts iestādes sadarbojas ar iedzīvotājiem, ir ārkārtīgi svarīgi vienmēr nodrošināt viņu personas datu un privātuma aizsardzību. Līdz ar GDPR ieviešanu 2018. gada maijā šis aspekts ir kļuvis formālāks un nozīmīgāks.
 • Darbības izpilde:
  • Pirms uzsākt koprades projektu, lūdzu, rūpīgi izvērtējiet, kā jūsu aktivitātes skars personu datus, un veiciet privātuma pārbaudi.
  • Attiecībā uz katru atsevišķu darbību, ar kuru īsteno metodes, kas attiecas uz lietotājiem un, iespējams, viņu personas datiem, lūdzu, rūpīgi apsveriet arī katru darbību un veiciet privātuma pārbaudi.
  • Jānodrošina, ka tiek iesaistīts iestādes datu aizsardzības speciālists (ja jūsu iestādē nav datu aizsardzības speciālista, lūdzu, nodrošiniet šādu ekspertu)
  • Jānodrošina, ka tiek segtas visas līgumsaistības (skatīt, piemēram, datu apstrādes līgumu), un rūpīgi jāinformē visas iesaistītās puses par to, kas tiks darīts (informēta piekrišana).
 • Iepriekšējās darbības: Datu aizsardzības speciālista nodrošināšana
 • Ievades dokumentācija/artefakti:
  • Obligāts: datu aizsardzības speciālists
  • Pēc izvēles: Juridiskā rokasgrāmata
 • Izvades dokumentācija/artefakti:
  • Obligāti: privātuma pārbaude
  • Pēc izvēles: vispārīgie noteikumi un nosacījumi, datu apstrādes līgums/regulatora līgums, informētas piekrišanas veidlapa, novērtējums par ietekmi uz datu aizsardzību
 • Lomas: valsts pārvalde, datu aizsardzības speciālists, jurists/juriskonsults