4. posms: Ražošana un uzturēšana

Pēdējā posmā jūs pabeigsiet savu projektu (t.i., pakalpojumu vai produktu), ieviesīsiet to un novērtēsiet. Procesa beigās jums ir jāizvērtē visa informācija un jāapsver, vai sākt visu no jauna vai sākt no jebkura koprades procesa posma. Ir svarīgi paturēt prātā, ka koprade ir atkārtots (iteratīvs) process, kas nekad īsti nebeidzas. Pirmkārt, risinājuma palaišana palīdz iestādei uzsākt pakalpojumu, pamatojoties uz visiem iepriekš iegūtajiem ieskatiem. Otrkārt, pakalpojums tiek novērtēts tā darbības laikā. Treškārt, iterācija ir atgādinājums, ka koprade ir atkārtots un cirkulārs process.

4posms

4.1. darbība: Darbības uzsākšana

Risinājums, ar kuru jūs strādājāt, ir gatavs ieviešanai. Pamatojoties uz visiem iepriekšējiem soļiem un informāciju, ko esat apkopojis, tagad varat pakalpojumu nodot ieinteresētajām pusēm. Šajā īstenošanas procesā ir izskaidrota tā nozīme un ietekme uz mērķauditoriju.

Kaut arī pati risinājuma ieviešana, protams, nozīmē lielu iekšējo tehnisko un organizatorisko darbu jūsu organizācijā, šī darbība galvenokārt ir vērsta uz ieinteresēto pušu un mērķauditorijas iesaistīšanu un informēšanu.

  • Līdz ar pakalpojuma darbības uzsākšanu, būtu jāizstrādā laba (sociālo) plašsaziņas līdzekļu stratēģija vai plāns, kā informēt potenciālos klientus par jauno pakalpojumu vai pilnveidotu esošo pakalpojumu. Svarīgi ir pietiekami daudz laika veltīt mārketingam. Ja esat izstrādājis kopienas kanvu (community canvas) 1. vai 2. posmā, sasaistiet stratēģiju ar to.
  • Labs sākumpunkts var būt testēšanas tirgus vai ģeogrāfiskais apgabals, kas izraudzīts jūsu risinājuma ieviešanai. Tā kalpo kā testa laboratorija, kas imitē dažus vai visus faktorus, kas saistīti ar pilna apjoma ieviešanu. Vairākas testēšanas vietas tirgū ļauj novērtēt dažādas stratēģijas, pakalpojuma kvalitāti un citus jums būtiskus faktorus.
  • Vērtīgs šīs darbības papildinājums var būt kolektīvais finansējums (crowdfunding), ja tas ir attiecināms uz jūsu pakalpojumu. Kolektīvā finansēšana nav tikai veids, kā saņemt finansējumu atklātā platformā galvenokārt no potenciālajiem lietotājiem. Tas ir arī lielisks veids, kā bez liekas piepūles novērtēt, vai cilvēki ir gatavi maksāt par izstrādāto produktu, un kolektīvo finansējumu var izveidot arī kā saacensību hakatonā (skat. hakatons). Tiesa, tas var nebūt piemērojams valsts pārvaldes pakalpojumiem.

4.2. darbība: Novērtēšana

Kad jūsu risinājums ir ieviests, ir nepieciešams to atkārtoti novērtēt. Tas tiek darīts, lai nodrošinātu produkta/pakalpojuma turpmāko ilgtspējību. Daudzas no esošajām metodēm un rīku komplektiem ir vērsti uz iepriekšējiem procesa posmiem un šo posmu neietver, lai gan novērtēšana ir vienlīdz svarīga. Novērtēšana ir vidēja un ilgtermiņa process, kas var uzlabot jūsu produktu/pakalpojumu vai pat ļaut pieņemt lēmumu par pakalpojuma likvidēšanu, ja novērtēšanas laikā ir konstatēts, ka pakalpojums vairs nav aktuāls vai ir novecojis.

Novērtējums un atkārtošana (iterācija), pamatojoties uz novērtējumu, ir būtiska koprades procesa sastāvdaļa. Ir vairāki veidi, kā to īstenot. Izmēģiniet Growth Hacking method, analizējiet tīmekļa statistiku (piemēram, ar Google Analytics), analizējiet reālo guvumu (t. i., pakalpojuma lietotāju skaitu), veiciet aptaujas vai izmantojiet citas metodes pakalpojuma novērtēšanai. Tas sniegs ieskatu par pakalpojuma ilgtspēju, atbilstību klientu gaidām, kā arī identificēt iespējamās nepilnības.

4.3. darbība: Iterācija

Koprade ir iteratīvs process. Kad esat beidzis, sāciet no jauna!