3. posms: Attīstība un īstenošana

Šis posms ir attīstības periods. Mērķis ir, pirmkārt, prototipizēt konceptu vai risinājumu no iepriekšējām fāzēm un to testēt. Otrkārt, validēt prototipēto risinājumu un, treškārt, ieviest tā galīgo versiju.

Ņemiet vērā, ka izmēģinājumu un kļūdu process veicina ideju uzlabošanos un pilnveidošanu pirms to izstrādes un īstenošanas, līdz ar to iespējams, ka šajā posmā secināsiet, ka ir jāatgriežas un jāpapildina darbs pie vajadzību identificēšanas vai konceptualizācijas.

3posms

Procesa shematisks attēlojums

3.1. darbība: Prototipēšana

Pēc koncepta radīšanas iepriekšējā posmā ir pienācis laiks to nodot testēšanai un eksperimentēt. Šajā posmā, iespējams, ir daudz jautājumu par to, kā izvēlētajam risinājumam vajadzētu darboties. Šīs darbības pamatā joprojām ir aizpildītā paneļa matrica (lai gan, iespējams, tā ir pielāgota iepriekšējā darbībā). Pirms ķerties pie dārgas jauna vai uzlabota pakalpojuma izstrādes, dažus pakalpojuma idejas aspektus var pārbaudīt kopā ar klientiem, ieinteresētajām pusēm vai profesionāļiem, lai uzlabotu risinājumus.

Prototipēšanai nav jābūt dārgai. Izgatavojiet vienkāršus, fragmentārus prototipus, lai ne tikai ietaupītu laiku, bet arī pārbaudītu tikai kritiskos elementus.

Prototipa veidošanas mērķis ir rast atbildes, atklāt jaunus ieskatus un idejas, kā arī izvērtēt iepriekš izdarītos pieņēmumus. Tāpēc šī darbība ir atkārtojama (iteratīva), t.i., tā tiek atkārtota vairākas reizes, atspēkojot pieņēmumus vai pārbaudot iepriekšējos posmos gūtos ieskatus par klientu vajadzībām un veidiem, kā tās apmierināt. Ir svarīgi paturēt prātā, ka visi ieguldījumi ir svarīgi, un labāk ir laicīgi saprast, ka neesat uz pareizā ceļa un rezultātā radāt nevajadzīgu pakalpojumu.

Prototipēšana ir jēdzienu un ideju pārvēršana taustāmos artefaktos, un tie palīdz dizaina komandai ar ideju izstrādi un testēšanu. Prototipi var būt dažādi -  no skicēm uz papīra līdz tiešsaistes un interaktīvam klikšķināmam maketam (“precizitātes” līmenis):

Zemas precizitātes (low fidelity) (Lo-Fi) prototipi tiek radīti inovācijas procesa sākumā. Ļoti izplatīti ir papīra prototipi, kur lietotājiem tiek parādītas lapas, kas attēlo, piemēram, saskarnes ekrānu. Dalībnieks norāda, ko viņš vai viņa darītu katrā ekrāna lapā, kamēr pētnieks maina nākamās lapas, lai simulētu saskarnes atbildi.

Augstas precizitātes prototipi  (high fidelity) (Hi-Fi) ir sarežģītāki, un tiem būtu jālīdzinās izstrādātajam produktam vai pakalpojumiem un tā galvenajām funkcijām un dizainam. Šajos prototipos tiek atspoguļota galarezultāta daļēja vai pilnīga funkcionalitāte.

Izstrādājiet protopita testēšanas plānu, kurā nosakiet, kādā veidā veiksiet testēšanu. Tas var palīdzēt saprast kopainu un nepieciešamos uzlabojumos. Nebaidieties identificēt kļūdas. Šo procesu raksturo mācīšanās, neiegūstot pareizo atbildi uzreiz. Labāk konstatēt kļūdas un prototipu labot jau laicīgi, nevis veltīt daudz laika skaista, izsmalcināta rezultāta radīšanai, kas neatbildīs klientu vēlmēm.

Visbeidzot, hakatons (hackathon) var būt lielisks veids koncepta pārbaudīšanai. Tas,  protams, ir atkarīgs no konteksta.

3.2. darbība: Izstrāde un validācija

Prototipēšana iepriekšējā posmā palīdzēja sniegt atbildes uz jautājumiem, ideju, koncepciju un (potenciālo) risinājumu vai to komponentu testēšanu un eksperimentēšanu. Nākamā darbība pēc tās ir prototipētās koncepcijas validēšana.

Šajā projekta posmā validācija jāveic dažādos veidos - gan no profesionāļu un ekspertu puses, gan no faktiskajiem lietotājiem lietojamības pārbaužu un lietošanas gadījumu (use case) veidā. Pakalpojuma lietojamības pārbaude var ietvert dažādas metodes ar atšķirīgu detalizācijas pākpi, sākot ar ātru testu, uzrunājot garāmgājējus, un beidzot ar organizētu laboratorijas testu. Izvēlētā metode ir atkarīga no jūsu prototipa sarežģītības un mērķauditorijas.

Atkarībā no risinājuma, ar kuru jūs strādājat, hakatons var sniegt jums papildu apstiprinājumu no hakatona dalībnieku (attīstītāju, uzņēmēju, domēnu ekspertu u.c.) puses.

Viens no veidiem, kā veiksmīgi veikt šo darbību, ir izmantojot SCRUM metodiku, jo SCRUM galamērķis ir ieviest izstrādāto pakalpojumu/produktu, kas ne vienmēr tiek sasniegts ar citām metodēm. Tādējādi šīs darbības rezultāts būs pakalpojuma galīgais risinājums - labi strādājošs, validēts un gatavs īstenošanai nākamajā darbībā.

Šajā posmā ieteicams apsvērt arī jūsu risinājuma tehnoloģisko iespēju saskaņošanu ar sabiedrības vērtībām, vajadzībām un gaidām, t.i., jūsu mērķa grupu. CTA rīku kopums (CTA toolbox)  ir labs sākumpunkts, lai novērtētu sociālos un ētiskos aspektus.

3.3. darbība: Vērtības radīšana

Kad ir skaidri definēts, testēts un validēts risinājums, var sākt tā ieviešanu. Ievērojiet, ka šī darbība pārklājas ar iepriekšējām un dažus no šiem punktiem veikt paralēli 3.2. un pat 3.1. darbībai. “Pirms-palaišanas” process ir saistīts ar prototipa analizēšanu, validēšanu un izveidi. Lai gan iepriekšējā posma validācija galvenokārt bija saistīta ar lietojamību, ir svarīgi veikt arī pasākumus, kas vērsti uz komercializāciju.

Pārliecinieties, vai jūsu risinājums ir ne tikai tehniski pamatots, bet tam ir arī pareizais vērtības piedāvājums, stabils biznesa modelis un vai tam ir nepieciešams reālistisks cenu noteikšanas modelis. Ostervaldera modelis (Ostwerwalder’s canvases) ir izplatīta tehnika šajā posmā.

  • Uzņēmējdarbības modeļa kanva (Business model canvas) ir plaši izmantota veidne, lai nodrošinātu, ka esat apskatījis vissvarīgākos veiksmīgas uzņēmējdarbības izveides aspektus. Ieteicams pievērst īpašu uzmanību tam, ka jūs radāt reālu vērtību saviem tiešajiem lietotājiem/iedzīvotājiem. Balstieties uz ticamu un apstiprinātu informāciju no ekspertiem un lietotājiem, nevis atsevišķu personu pieņēmumiem.
  • Uzņēmējdarbības modeļa kanvas iespējams papildināt ar piedāvāto vērtību kanvām (value proposition canvas). Tā ļauj koncentrēties uz vērtību piedāvājumu, ko plānojat piedāvāt lietotājiem/iedzīvotājiem.
  • Lean pārbaudes panelis (Lean validation board)  ir vēl viens noderīgs rīks, kas var palīdzēt pieņēmumus pārvērst faktos.
  • Lai iegūtu papildu iedvesmu, pārbaudiet arī SILK metožu kopumu un CTA rīku kopumu.

Kad esat veicis dažas no šīm darbībām, jūsu prototips ir gatavs ieviešanai. Ja nepieciešams, izstrādājiet (sociālo) plašsaziņas līdzekļu stratēģiju vai plānu, kas nepieciešama jūsu darbības uzsākšanai.