Ar vispārīgu informāciju par koprades posmiem varat iepazīties, secīgi izejot pa vietnes sadaļām. Pie katra posma ir pievienotas vai minētas metodes un rīki, kurus varat izmantot darba gaitā. Metožu un rīku apkopojums tiek papildināts.

Izmantojiet filtru, lai atlasītu metodes pēc vairākiem kritērijiem.

 

Lai iepazīties ar Pakalpojumu pārveides metodoloģiju, izvēlieties sadaļu "Pakalpojumu pārveide".

 

Koprades metodika izstrādāta CITADEL projekta ietvaros un tiek adaptēta Latvijas vajadzībām. Projekts ir finansēts no ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” līguma nr. 726755 ietvaros. 

Informācija par projektu pieejama CITADEL tīmekļvietnē.

Citadel_logo