Koprades metodika

Pakalpojuma koprade šī materiāla ietvaros ir holistiska pieeja (valsts) pakalpojuma izstrādei kopā ar visām ieinteresētajām personām - process, kas sākas ar koncepciju un turpinās ar īstenošanu, komunikāciju un novērtēšanu. Lai palīdzētu praktiķiem valsts pārvaldē ar uzdevumu pilnveidot vai izstrādāt jaunus pakalpojumus sadarbībā ar to esošajiem vai potenciālajiem galalietotājiem, "Apvārsnis-2020" projektā CITADEL ir izstrādāta koprades metodoloģija ar metožu un rīku kopumu. Šajā vietnē atspoguļotais materiāls tiek pakāpeniski papildināts ar dažādām metodēm, kā pilnveidot un pārveidot jau esošus vai veidot jaunus pakalpojumus.

Koprades metodika ir strukturēta 4 posmos:

  1. Ideācija un pētniecība,
  2. Koncepcija un dizains,
  3. Izstrāde un ieviešana,
  4. Ražošana un uzturēšana.

Katra fāze ir sadalīta praktiskās koprades darbībās, kas jāveic, lai virzītu projektu pa posmiem. Katrā posmā ir konkrētas metodes un rīki, kuri klasificēti šādās kategorijās:

  • laiks,
  • budžets,
  • pieredze un zināšanas par kopradi,
  • dalībnieku digitālās prasmes,
  • dalībnieku skaits,
  • dalībnieku grupas.

Šajā vietnē aicinām arī iepazīties ar materiāliem par valsts pārvaldes pakalpojumu pārveidi (izvēlieties šķirkli Pakalpojumu pārveide lapas augšpusē).


Instrukcija

Ar vispārīgu informāciju par koprades posmiem varat iepazīties, secīgi izejot pa vietnes sadaļām. Pie katra posma ir pievienotas vai minētas metodes un rīki, kurus varat izmantot darba gaitā. Metožu un rīku apkopojums tiek papildināts.

Izmantojiet filtru, lai atlasītu metodes pēc vairākiem kritērijiem.

 

Lai iepazīties ar Pakalpojumu pārveides metodoloģiju, izvēlieties sadaļu "Pakalpojumu pārveide".

 

Koprades metodika izstrādāta CITADEL projekta ietvaros un tiek adaptēta Latvijas vajadzībām. Projekts ir finansēts no ES pētniecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” līguma nr.…

Lasīt vairāk